Kde a kdy si můžete koupit naše produkty?

U nás na Kozím Statku … nejlépe po předchozí tefonické domluvě kdykoli.

V Táboře na farmářskem trhu … každou středu ráno, dopoledne.

V Praze, farmářské tržiště Náplavka … každou sobotu od 7.00 do 14.00.