Pro nezasvěcené,
vlastní říje koz je stejně jako u ovcí sezónní. Plodné období se u koz v našich klimatických podmínkách projevuje vzhledem k délce světelného dne, výživě, plemeni apod. od konce léta až do konce podzimu.
Hlavní zapouštěcí období je tedy mezi srpnem a prosincem.

Délka gravidity je cca 150 dní. Kozu je nutné před plánovaným termínem porodu zasušit. Zasušení – zastavení laktace a ukončení dojení kozy by mělo být v předstihu min. 6 až 8 týdnů před porodem.

Odstavem kůzlat rozumíme jejich ukončení závislosti na mateřském mléce.
Odstav je uskutečněn 6 až 7 týdnem věku kůzlete.

Z toho vyplívá, že v zimních měsících se kozy (ovce) nedojí a tudíž nemáme k dispozici kozí mléko, které používáme k výrobě kozích sýrů a kozích mléčných výrobků. Proto v zimních měsících vyrábíme z mléka kravského stejný sortiment sýrů a mléčných výrobků jako v sezónním období z mléka kozího.

Děkujeme za pochopení.